Skip to content

Het ontstaan van een (mijn) verhaal… en waarom ik voor deze cover koos.

Toen er nog geen internet was en er zelfs nog geen boeken bestonden, vertelden de mensen elkaar verhalen. Gedachten, uitgesproken rond het kampvuur met knetterende vonken bij volle maan. Het oer-verhaal, waar uiteindelijk alle vertellingen uit ontstaan zijn, kwam voort uit de drie grote vragen die de mensheid, tot op de dag van vandaag, bezighouden:

“Waar komen we vandaan? Wat doen we hier? Waar gaan we naartoe?”

Om antwoord te vinden op deze levensvragen zijn de meest fantastische verhalen ontstaan. Zo is bv de mythe van Adam en Eva ook een metafoor voor de weg van de zoekende mens. Maar waar kwam Adam opeens vandaan? Eva werd toen maar voor het gemak uit een rib van Adam getoverd als een soort bijproduct. De vrouw wordt daardoor in vele culturen nog steeds als minder waard(dig) gezien. Maar wanneer Eva niet van die appel had gegeten dan had ik dit verhaal nu niet op een Apple zitten typen, en was mijn boek waarschijnlijk nooit verschenen. 

Ook hadden we dan niet geweten wat de Zonde is, waar dé vrouw nog steeds verantwoordelijk voor wordt gehouden. Alle misverstanden zijn terug te voeren tot dat Heilige Boek dat door velen letterlijk genomen werd. Machthebbers begrepen al snel dat ze met de Bijbel het volk konden manipuleren. Het geschreven Woord had de kracht van dé Waarheid en velen werden overtuigingen. Zo zijn de ´heilige´ Boeken vaak misbruikt om de mens te misleiden. Herhaalde (valse)overtuigingen worden een geloof en zo zijn we gehersenspoeld.

Dit alles had tot doel de mens te knechten; tot slaaf te maken om de hogere ambities van de BV Kerk & Staat te dienen. Er zijn nl ook blanke slaven geweest en in wezen is de slavernij nog steeds niet afgeschaft. De vorm is veranderd, maar we zijn nog steeds afhankelijk van een macht buiten ons. Daarom gaat ieder aansprekend verhaal over een (jonge)man die de wereld intrekt om na de nodige beproevingen, zichZelf te bevrijden. Het pad van de Krijger; de man die geïnitieerd wordt, opzoek gaat naar zichzelf en dé Waarheid, zonder nog te weten dat die helemaal niet bestaat.

Adam die het Paradijs verlaat is als de zoon die loskomt van de moeder; de man die het gevecht met zijn demonen aangaat. Maar De Schepper had te laat ingezien een fout te hebben gemaakt door zijn creaties een vrije wil te geven. Daar is alle weerstand door ontstaan. De ‘Kerk’ heeft alles geprobeerd om deze dwaling recht te zetten. Zo verklaarde zij de mens al zondig bij de geboorte en werd de vrije wil in de ban gedaan. Het goede in de mens moest naar boven komen door te dreigen met hel en verdoemenis. 

Het bestaan van de Vrije Wil is ook voor een schrijver een dilemma; zijn personages kunnen een eigen leven gaan leiden. “Help mijn hoofdpersoon gaat vreemd!”, riep een schrijfster ooit getergd uit, omdat ze geen controle meer had over haar verhaal. En zo is het ook met “De Vondeling” gegaan, het boek schreef zichzelf. Het begon met een monnik die opzoek ging naar zijn oorsprong, maar het lot wilde dat hij verzeild raakt in een geloofsconflict. De inhoud van een gestolen manuscript is een gevaar voor de Roomse  Kerk, omdat het onthult waar de Oorsprong werkelijk te vinden is.

Zolang de mens zondig is en in het duister tast, leeft hij in angst. Het doel van de dogmatische Kerk was om samen met de Staat de touwtjes in handen te houden. Praten over een vrije wil is vloeken in de kerk. “De Vondeling” is eigenlijk het verhaal van de mens die zelf kiest het duister te verlaten en daarom heb ik gekozen voor een donkere cover. Het is de zoektocht naar het Licht; maar zoeken we wel op de juiste plek? Lees De Vondeling!

Hartegroet,  Jeroen

Back To Top