Skip to content

Ik respecteer de privacy van bezoekers van de website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke Jeroen Koning, Amersfootsestraatweg 90 1411HG Naarden, jeromekoning@gmail.com

Er is geen Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De doeleinden en rechtsgrond van de verwerking De persoonsgegevens die worden verzameld zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Ze worden gebruikt om een product te versturen, toegang te geven tot extra informatie en functionaliteit en betalingen af te handelen.

De ontvangers van de persoonsgegevens

De ontvanger van de persoonsgegevens ben ik, Jeroen Koning, de eigenaar van www.jeroenkoning.nl

Doorgeven van persoonsgegevens

Er is geen plan om de persoonsgegevens door te geven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

De bewaartermijn van de gegevens

Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Er is op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Ik heb gekeken naar hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt. Wanneer je je afmeldt voor de nieuwsbrief, worden de persoonsgegevens per direct verwijderd. Na het verwijderen van je website-account, worden je persoonsgegevens per direct verwijdert. Financiële gegevens worden 7 jaar bewaard, conform de wettelijke bewaarplicht financiële gegevens van bedrijven. Recht op inzage, correctie en verwijdering Ik ben op de hoogte van de privacyrechten die gelden en zal gehoor geven aan een verzoek op inzag, correctie en verwijdering. Ik weet hoe ik je inzage kan geven rondom welke persoonsgegevens ik heb verzameld en hoe ik je gegevens kan wissen of overdragen indien van toepassing. Een verzoek op inzage, correctie en verwijdering kun je sturen naar jeromekoning@gmail.com Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand op een verzoek. In uitzonderlijke gevallen reageer ik binnen 3 maanden op een verzoek. Bijvoorbeeld wanneer een verzoek heel complex is. Of wanneer het aantal ontvangen verzoeken van dezelfde persoon extreem hoog is. Maar ook dan laat ik wel binnen 1 maand weten dat ik meer tijd nodig hebben om op het verzoek te reageren.

Recht om toestemming voor een bepaalde verwerking intrekken

Je hebt altijd het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te kunnen trekken. Klachtafhandeling
Ben je blij met deze website, dan hoor ik dat graag! Ben je niet blij, dan hoor ik dat ook graag! Ik zal te allen tijde mijn best doen om de je te helpen. Hiernaast is het ook mogelijk om een klacht in te dienen bij een relevante privacytoezichthouder. Betreft het een klacht rondom de omgang met je persoonsgegevens? Dan kun je eventueel ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Heb je een klacht over spam? Dan kun je dit eventueel ook melden bij Spamklacht.nl.

Verplichting tot verstrekken persoonsgegevens

Je bent niet verplicht tot het verstrekken van je persoonsgegevens. Zonder het verstrekken van je persoonsgegevens kun je nog steeds gebruiken maken van de website. Je kunt de pagina’s lezen en eventuele foto’s en filmpjes bekijken. Je kunt alleen geen product afnemen zonder het verstrekken van persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming en/of inclusief profilering.

Gegevens van derden
Er zijn geen gegevens van een andere organisatie.

Gegevens van derden

Er zijn geen gegevens van een andere organisatie.

Back To Top